තට්ට තනියම මම

16174455_373132706378136_1700484817221428992_n

කොහේ දෝ යම් තැනක
හිස්ව ගිය ගැඹුරක
පතුලක
මහා ගනඳුරක
තට්ට තනියම මම

-වෙරෝනිකා©

Advertisements

නව මල් කැන් සැලෙයි

15823325_363848653973208_8307257679453378717_n

නව මල් කැන් සැලෙයි
පර මල් බිම වැටෙයි
බිඟු අන් මග ඇදෙයි
පිණි කඳුළැලි සැලෙයි.

සඳ කැල්මෙන් පෙරී
නෙක පාටින් පිරී
මුදු පෙති සැලි සැලී
ඒ මල් හිනැහුනී

තුරු හිස් සැරසුනී
විළිකුන් පල දිලී
සියොත් රාවය පිරී
ඒ මල් අරුමෙනී

බිඟු අන් මග ගියත්
නව මල් පිබිදුනත්
මල් පරවී ගියත්
පර මල් දිවි සදත්

කිසිවක් වෙන් නොවෙයි
කිසිවෙකු වෙන් නොවෙයි
දාමෙක වෙලි වෙලී
නැවතත් පණ ලබයි

-වෙරෝනිකා ©

 

 

මට හිතුනේ නෑ ඔබ හැර යන්න

ඉඩ දුන්නෙ නෑ මට ඔබ
ඉව කර  හොයන්නට
ඔබේ හුස්මක සුවඳ
ඉඩ දුන්නෙ නෑ අසන්නට
ගැහෙන හැටි ඔය හදවතේ රිද්මය
ඉඩදුන්නෙ නෑ මරණීය රමණයකට
පසුව තුරුළු වී නිදියන්ට ඔබේ උණුහුමට
ඇසට ඇස යා කොට
ඔබ හදේ ගැඹුර දැකගන්න
දිනකට වරක් හෝ අමතන්ට
ඉර එළිය නෑවුණු තණපිටියක
අත්වැල් පටලවන් ඔහෙ ඇවිද යන්නට
ගිණිපාට ඉර සයුරු පත්ලේ ගිලෙන සලරුව
ඔබ එක්ක ගැවී ගෑවී නරඹන්ට…..
ඉඩ දුන්නෙ නෑ ඔබ මට. කිසිවකට.
මට හිතුනෙ නෑ ඔබ  හැරයන්න
බලාගෙන උන් බව
මට හිතුනෙ මා සමඟ ඔබ සිටින බව පමණ ය

-වෙරෝනිකා.©
2017 ජනවාරි 16

යා යුතුම නම් ඔබ, මා අතැර හැර යන්න

14639621_341338569557550_4306144140905692481_n

මේ දියඹ ඝන සැරයි
කැරකි කැරකී වාසුලි
නිම නොවන ගල් පර
අඝාද සමග දිගු උමං
මං ඒත් ..,
අත අත නෑර ඔබ එක්ක

යා යුතුම නම් ඔබ ,
මා අතැර,
හැර යන්න

අත්ල ගෙන පිරිමැද
තබා අවසන් හාදුව
තැබූ පා ආපසට
ගන්නෙමි

පසු නොබා
හැර යන්න

ඔබ නොපෙනා
පොඩි තිතක් වන තුරුම
මං බලා ඉන්නවා
හමුව
වෙන්වන
කාලයට වඩා
අපි ලංව
තුරුළුව
පෙම්වත්ව
උන් මොහොත
හද සැමරුමෙහි තියනවා

-වෙරෝනිකා-
2016 නොවැම්බර් 23

මට අවැසි ඔබම ය

ඇඳ ඇතිරි රැළි ගැසේ
ම’හදවත සියවරක්
මිනිත්තුවකට ගැසේ

පැටලෙනා නොනිවෙනා දෙතොල් ය
නැටවෙනා සසැලෙනා උකුල් ය

මට අවැසි ඔබම ය
ඔබම පමණෙකි
ඇස් පතුල් නිල් පැහැය
තුලට කිමිදෙමි
මේ රැයේ සඳ දියේ
ඔබව නහවමි

2016 දෙසැම්බර් 31

 BED.jpg