මට හිතුනේ නෑ ඔබ හැර යන්න

ඉඩ දුන්නෙ නෑ මට ඔබ
ඉව කර  හොයන්නට
ඔබේ හුස්මක සුවඳ
ඉඩ දුන්නෙ නෑ අසන්නට
ගැහෙන හැටි ඔය හදවතේ රිද්මය
ඉඩදුන්නෙ නෑ මරණීය රමණයකට
පසුව තුරුළු වී නිදියන්ට ඔබේ උණුහුමට
ඇසට ඇස යා කොට
ඔබ හදේ ගැඹුර දැකගන්න
දිනකට වරක් හෝ අමතන්ට
ඉර එළිය නෑවුණු තණපිටියක
අත්වැල් පටලවන් ඔහෙ ඇවිද යන්නට
ගිණිපාට ඉර සයුරු පත්ලේ ගිලෙන සලරුව
ඔබ එක්ක ගැවී ගෑවී නරඹන්ට…..
ඉඩ දුන්නෙ නෑ ඔබ මට. කිසිවකට.
මට හිතුනෙ නෑ ඔබ  හැරයන්න
බලාගෙන උන් බව
මට හිතුනෙ මා සමඟ ඔබ සිටින බව පමණ ය

-වෙරෝනිකා.©
2017 ජනවාරි 16

One thought on “මට හිතුනේ නෑ ඔබ හැර යන්න

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )