ඔබ..

Image may contain: food

නින්ද
අහලකටවත්
පැමිණෙන්නෙ නැත !

ඇස් වසමි
ඇස් අරිමි
ඇස් වසමි
ඇස් අරිමි

ඔබය…
ඔබම ය.
හිත නිවන
හිස නිවන
ඇස නිවන
ඔබ රුව ය

සිහිනයක සැරි සරමි
මතකයට අඬගසමි
කඳුළකට ඇහැරෙන්න
ඇස් වසමි

හිත අස්සේ
හිස අස්සේ
ඇස අස්සේ
හැම තැනම හැම විටම
ඔබ ය
ඔබ රුව ය…

© නිරුත්තර.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )