සිහින…

dream_love_by_flixter

ඔබේ සියළුම සිහින
ගෙන එන්න
හදවතෙහි ඉපිළෙනා
තාලයන් මට දෙන්න
ලෝකයේ රළු පරළු දෑසකට
හසු නොවී සඟවන්න
නිල් වළා සළුවකින්ද
වටන්න ඉඩ දෙන්න

2016 දෙසැම්බර් 14

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )